menuankieta

6 - latki do szkoły - co o tym sądzisz?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 221841 osób
  • Do końca roku: 13 dni
  • Do wakacji: 190 dni
Wtorek, 2018-12-18
Imieniny:
Bogusława, Gracjana

Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

 Drodzy Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Luszowicach stosując zasadę powszechnej dostępności zakończył rekrutację dzieci wieku od 3 do 6 lat do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.


wszystkie wnioski i deklaracje zostały poztywnie rozpatrzonePodstawą przyjęcia do przedszkola jest:

- deklaracja dla dzieci już uczęszczających do przedszkola,

- wniosek dla dzieci nie uczęszczających dotychczas do przedszkola przedłożone w przedszkolu do 15.03.2018 r.


Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzi:Przewodniczący -dyrektor,Członkowie -1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 1 przedstawiciel Rady Rodziców
rodzinadokonują przyjęć dzieci do przedszkola zgodnie z kryteriami:

 

Zgodnie z I grupą kryteriów w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są :

-dzieci sześcioletnie i pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

- dzieci z rodzin wielodzietnych ( co najmniej troje dzieci ),

-dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

-dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- dzieci z niepełnosprawnością,

- dzieci posiadające niepełnosprawne rodzeństwo,

-dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.


Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

1. Wielodzietność rodziny dziecka - oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,

2. Niepełnosprawność dziecka, rodziców, rodzeństwa dziecka - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

3. Samotne wychowywanie dziecka przez rodzica - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Pobierz deklaracje dla dzieci już uczęszczających do przedszkola


Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 


Pobierz oświadczenie o wielodzietności


Pobierz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

 

Pliki do pobrania